PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Zamierznia pracy w grupie V

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC  KWIECIEŃ W GRUPIE V

TEMATYKA:

 • W ŚWIECIE PTAKÓW
 • WSZYSTKO ROŚNIE
 • DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
 • PRACOWITA WIOSNA

Dzieci:

 • wskazują ptaki, które przylatują do nas wiosną;
 • poznają głosy ptaków i ich sposoby budowania gniazd;
 • znają kolejne etapy wzrostu „od nasiona do rośliny”;
 • wiedzą, co jest potrzebne roślinom do wzrostu;
 • sadzą nasiona i cebulki roślin w skrzynkach i doniczkach;
 • wiedzą, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie  wiosną;
 • określają warunki niezbędne do życia na Ziemi;
 • oceniają zachowania służące ochronie środowiska;
 • rozumieją potrzebę segregowania odpadów;
 • nazywają poszczególne kategorie surowców wtórnych;
 • określają prace wykonywane w ogrodzie wiosną;
 • znają pracę ogrodnika i narzędzia potrzebne do jej wykonywania;
 • przestrzegają umów wspólnie zawartych w grupie;
 • uważnie słuchają dłuższego tekstu;
 • potrafią ocenić zachowanie bohaterów słuchanych utworów;
 • dostrzegają związki przyczynowo – skutkowe;
 • układają historyjki obrazkowe wg kolejności zdarzeń;
 • wyciągają i formułują wnioski;
 • identyfikują litery;
 • dokonują analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • czytają techniką „ślizgania”
 • kreślą litery i cyfry;
 • ustalają i porównują liczebność zbiorów: tyle samo, o ile więcej, o ile mniej?
 • wyznaczają wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 • potrafią zastosować znaki matematyczne: +, - , = , <, >
 • podejmują działania plastyczno-konstrukcyjne;
 • doskonalą swoją sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, ruch przy muzyce.