PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Zamierzenia pracy - gr. III

Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej

na miesiąc Maj 2017

Grupa III

 

Tematyka:

Wiosna i ptaki

Łąka i jej mali lokatorzy

Z przewodnikiem po Gdańsku

Moja Rodzina

Dziecko:

 • dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie wiosną, obserwuje ptaki, słucha ich śpiewu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z innymi;
 • „zagląda” do gniazd sokołów wędrownych – transmisja z gniazd on-line;
 • uczestniczy w zajęciach z ornitologiem;
 • bierze udział w grupowym quizie o ptakach;
 • poznaje mieszkańców łąki, dokonuje analizy sylabowej z utrudnieniem i analizy fonemowej wyrazów;
 • wskazuje zdania prawdziwe – fałszywe reagując wesołą, bądź smutną miną;
 • doskonali umiejętność prawidłowego przeliczania elementów; dodaje i odejmuje;
 • wykonuje zadania grafomotoryczne;
 • uczestniczy w zabawach doskonalących poczucie rytmu;
 • ogląda przedstawienie teatralneBajka o Śnieżce i 7 krasnoludkach” w wykonaniu Teatru Qfer /11.05.2017/;
 • bierze udział w lekcjach muzealnych – Panienka z okienka w Dworze Artusa /17.05.2017/, W królestwie w Ratuszu Głównego Miasta /26.05.2017/;
 • słucha legend o Gdańsku;
 • poznaje wybrane zabytki Głównego Miasta;
 • spaceruje po Głównym Mieście /wzdłuż Drogi Królewskiej/ z przewodnikiem - p. Ewą Kowalską /29.05.2017/;
 • bierze udział w zajęciach "Łowcy słów";
 • buduje dłuższe wypowiedzi na temat poszczególnych członków swojej rodziny, nazywa ich;
 • w zabawach muzyczno - ruchowych reaguje na wysokość dźwięków;
 • odwiedza jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – Wrzeszczu
 • bierze udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, reaguje na polecenia nauczyciela, przestrzega ustalonych zasad.