PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Zamierzenia pracy - gr. II

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2016 W GRUPIE II

TEMATYKA

I. JESIENNA PRZYGODA
II. CO OTRZYMUJEMY ZE ZBOŻA?
III. ZIMNA JESIEŃ
IV. ŚWIĘTO MISIA

DZIECKO:

 • uważnie słucha wierszy, opowiadań, bajek
 • układa historyjkę obrazkową (ustala kolejność zdarzeń)
 • dokonuje syntezy i analizy sylabowej, syntezy morfemowej, logotomowej i logotomowo – fonemowej
 • identyfikuje i nazywa litery: a, o, e, u, i, m
 • dostrzega różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody
 • dostrzega związek między chorobą, a leczeniem
 • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela
 • układa przedmioty w szeregi, liczy nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela
 • określa swoje położenie w przestrzeni używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko
 • wykonuje prace plastyczne posługując się różnymi technikami np.: wydzieranki, stemplowanie
 • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych
 • reaguje na zmiany w muzyce wg. wskazówek nauczyciela i znaków umownych
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach