PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Zamierzenia pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc styczeń 2018 w grupie I

 

Tematyka:

 • Odblaski
 • Bal w przedszkolu
 • Ptaki zimą
 • Zwierzęta w lesie
Cele operacyjne:Dziecko:
 • stara się wykonywać czynności samoobsługowe – ubieranie się i rozbieranie (ob. I.2);
 • uczestniczy w zabawach ruchowych (ob. I.5);
 • wykonuje czynności, takie jak sprzątanie (ob. I.7);
 • próbuje używać chwytu pisarskiego podczas rysowania (ob. I.7);
 • tworzy zasady zabawy w grupie, stara się współdziałać z dziećmi w zabawie (ob. III.5);
 • obdarza uwagą osoby dorosłe (ob. III.8);
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi (ob. III.9);
 • liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego (ob. IV.15);
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (I. Broda bl. VI.1);
 • wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek) (I. Broda blok VI.3);
 • chętnie uczestniczy w pląsach i zabawach muzycznych ( I. Broda bl. VIII.2);
 • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym (I .Broda blok XIV.1);
 • uważnie słucha wiersza, rozmawia o nim (I. Broda bl. XIV.3)
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt (ob. IV.18);
 • dzieli wyrazy na sylaby, porównuje, identyfikuje, nazywa litery a,o,u (prof. B. Rocławski);
Zaplanowane działania:
 • Bal karnawałowy 18.0,.218r. godz. 9;00;
 • Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 26,01,218r. godz. 10:00;