PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 


6.00 – 8.00

schodzenie się dzieci; zabawy dowolne; zajęcia indywidualne
(praca wyrównawcza); ćwiczenia poranne;

8.00 – 8.30 ŚNIADANIE
8.30 – 9.00 czynności samoobsługowe; mycie zębów; przygotowanie do zajęć;
9.00 – 10.00
SYTUACJE EDUKACYJNE ORGANIZOWANE

10.00 – 11.30

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU; czynności samoobsługowe;
gry i zabawy organizowane, badawcze, ćwiczenia fizyczne,
wycieczki, zabawy dowolne;
przygotowanie do obiadu– czynności samoobsługowe, nakrywanie 
do stołów;

11.30 – 12.00 OBIAD – czynności samoobsługowe; porządkowanie po obiedzie;

12.00 – 14.00

odpoczynek poobiedni, zabawy dowolne oraz tematyczne;
zabawy na powietrzu;


14.00 – 14.30

PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe;
nakrywanie do stołów;


14.30 – 17.00

rozchodzenie się dzieci; zabawy dowolne, tematyczne,
praca indywidualna; zabawy na powietrzu