PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W GRUPIE IV

„Moje miasto, mój region”

 

Celem realizowanego projektu jest kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości regionalnej, więzi z najbliższym środowiskiem przez poznawanie i pielęgnowanie zwyczajów, tradycji, mowy, przez poznanie kultury materialnej i duchowej ludzi, wśród których żyją. Zależy nam na tym, aby dzieci same mogły dostrzec, jakie bogactwo tkwi w zabytkach naszego miasta, kulturze i tradycjach Kaszub. Poznawanie najważniejszych miejsc i zabytków Starego Miasta, mieszkańców dawnego Gdańska w klimacie legend i baśni jest okazją do różnorodnych działań przybierających różne formy ekspresji – słownej, plastycznej, muzycznej i teatralnej. Podczas warsztatów i zajęć muzealnych dzieci mają możliwość samodzielnego odkrywania, doświadczania i eksperymentowania, a kontakt z historią i sztuką umożliwia im podejmowanie samodzielnych prób i działań, dzięki którym mogą odkrywać przyjemność i radość w tworzeniu.

 

Warsztaty kulinarne "Akademia małego smakosza"

 

Warsztaty kulinarne prowadzone w grupie IV mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania, pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.

Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci rozwijają nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabywają umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwijają swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z działaniem urządzeń elektrycznych używanych w kuchni oraz zasadami savoir-vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

 

Szczegóły projektów do wglądu u nauczycielek grupy IV


 

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W GRUPIE III

 

Projekt edukacyjny gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla dzieci 4- letnich pt. „Trzymaj się prosto”


Zdrowe, zgrabne, o pięknej sylwetce dziecko to marzenie wszystkich rodziców i dążenie wychowawców. Aby dziecko było tak zdrowe, zależy w dużym stopniu właśnie od rodziców, warunków życia jakie mu zapewnią i nawyków, które w nim utrwalą. Z myślą właśnie o dzieciach powstał pomysł tego projektu, którego celem jest wyrabianie u dzieci nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia, poprawienie ogólnej kondycji i sprawności ruchowej, umiejętne opanowanie przez dzieci podstawowych ćwiczeń korygujących wadę postawy ciała oraz wzmacnianie wiary we własne siły.
Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej łączą w sobie w sobie zarówno elementy korekcji wad postawy, jak i zabawy ruchowej, tak lubianej przez dzieci.

 

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji muzycznej pt. "W świecie muzyki"

 

W życiu przedszkolaka muzyka odgrywa ogromną rolę. Muzyka uwrażliwia na piękno otaczającego nas świata. Dlatego też należy zrobić wszystko, aby jak najwcześniej wprowadzać dziecko w świat muzyki. To wprowadzenie ma celu wykształcenie u dzieci wrażliwości muzycznej potrzebnej do właściwego odbioru muzyki, przygotowanie do świadomego korzystania z niej oraz rozwoju zdolności muzycznych dzieci. Aby rozwijać tę muzykalność dziecka, kształtować jego gust muzyczny powstał pomysł tego projektu edukacyjnego.

 

Szczegóły projektów do wglądu u nauczycielek grupy.