PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Zajęcia dodatkowe

Dzieci mają możliwość na życzenie rodziców udział w zajęciach dodatkowych. Mogą w przyjemny sposób poznać co sprawia im przyjemność, a także odkryć swój potencjał i wiarę w swoje możliwości.

Przedszkole zapewnia następujące nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

  • Rytmika – raz w tygodniu – zabawy przy muzyce, gra na instrumentach, śpiewanie piosenek, ćwiczenia słuchowe, nauka tańców.
  • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – dwa razy w tygodniu dla dzieci 5 letnich – podnoszenie sprawności i wydolności, rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy.
  • Religia – dwa razy w tygodniu  dla dzieci 3, 4 i 5 letnich – zajęcia prowadzone przez katechetkę przybliżające treści religijne.
  • Warsztaty wyobraźni – raz w miesiącu dla dzieci 4 i 5 letnich z panią dr Ewą Mackiewicz – Polińską – stwarzanie warunków do wyrażania własnych spostrzeżeń, myśli, tworzenie tekstów, ilustracji do utworów.
  • Teatrzyki i koncerty – raz w miesiącu – poznawanie bezpośrednie oraz przeżywanie sztuki teatralnej. Spotkania z aktorami, zapoznanie z różnymi formami teatrów.

Zajęcia odpłatne:

  • Język angielski – nauka języka na różnych poziomach prowadzona w formie gier i zabaw językowych. Dzieci uczą się podczas zabaw z lektorem.
  • Terapia logopedyczna – ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy i korygujące wady wymowy.
  • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci młodszych – dwa razy w tygodniu - podnoszenie sprawności i wydolności, rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy – wszystkie ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy.