PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Zaproszenie na Międzynarodowe Seminarium naukowo-dydaktyczne w ramach projektu ERASMUS +

erasmus

 

Międzynarodowe Semiarum naukowo-dydaktyczne w ramach projektu ERASMUS +

Developing Teacher Competition for the Future 2015-1-NO01-KA201-013283

Partnerstwo rodzice - nauczyciele realizowane w Mieście Gdańsku

 

 

10:10-12:40 Gdańsk, Dwór Artusa, Długi Targ 43/44

 

Jak wspierać dziecko w świecie standaryzacji? O pewnym wariancie sojuszu rodziców przedszkoli,

prof. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański

Piotr Kowalczuk, Wiceprezydent Miasta Gdańsk

 

Idea partnerstwa w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju,
dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Rodzice partnerami w edukacji przedszkolaka,
Elżbieta Budych,
Przedszkole Nr 87 w Gdańsku

 

 

Organizatorzy:

 

Uniwersytet Gdański, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą

Miasto Gdańsk

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Wczesnej Edukacji

 

 

Komitet organizacyjny:

prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk

dr Dorota Bronk

dr hab., prof APS Józefa Bałachowicz

dr Ewa Lewandowska

 

 

erasmus 2  gdansk  akademia pedagiki specjalnej