PRZEDSZKOLE Nr 81

w Gdańsku

Konkurs "Wiem, że zdrowo jem"

                        wiem ze zdrowo jem

Zapraszamy dzieci i Rodziców do udziału
w konkursie na prezentację multimedialną!

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji
multimedialnej na temat zasad prawidłowego odżywiania,
piramidy zdrowia, produktów wartościowych dla organizmu
oraz skutków niewłaściwego odżywiania.

NA PRACE CZEKAMY DO 11 KWIETNIA 2016

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I RODZICÓW
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
 „WIEM, ŻE ZDROWO JEM”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Przedszkole Nr 81
    
II. PRZEDMIOT  KONKURSU

  1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat

zasad prawidłowego odżywiania, piramidy zdrowia, produktów wartościowych dla organizmu oraz skutków niewłaściwego odżywiania.

 

III. CELE KONKURSU
- propagowanie wśród przedszkolaków nawyków związanych z prawidłowym
odżywianiem poprzez informacje nt. wartości odżywczych spożywanych posiłków,
źródeł witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zdrowia; 
- kształtowanie postaw i nawyków w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania
aktywności fizycznej;
- uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.:
spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów;
- integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnej pracy, rozwijanie wyobraźni
twórczej, posługiwanie się technologią informacyjną.

 

IV. ZASADY KONKURSU
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie
PowerPoint. Prezentacje należy dostarczyć na płycie CD lub napędzie PenDrive.

 

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace należy złożyć do 11.04.2016 r. u nauczycieli w grupach.

 

VI. OCENA PRAC, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY
1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, mający
walory edukacyjne i popularyzacyjne.
2. Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.
3. Termin rozstrzygnięcia: 15.04.2016 r.
4. Prace konkursowe w miarę możliwości zostaną zamieszczone na stronie
internetowej przedszkola.